cywilna

Encyklopedia PWN

tymczasowa władza pol. na kresach wschodnich;
organy Pol. Państwa Podziemnego 1942–44, orzekające w sprawach wykroczeń przeciw postawie obywatelskiej Polaków (stosowały naganę, upomnienie, kary cielesne).
dział lotnictwa obejmujący lotnictwo komunik., gosp.-usługowe, sportowe.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia