cywilna

Encyklopedia PWN

rodzaj odpowiedzialności prawnej o charakterze majątkowym;
władza nacz. Wolnego Miasta Krakowa, działająca po upadku rewolucji krak. 1846.
forma spółki o charakterze osobowym, tworzona na podstawie umowy określającej cel gospodarczy, do którego osiągnięcia wspólnicy zobowiązują się dążyć;
prawo cywilne, łac. ius civile, prawo obywatelskie,
zespół norm prawnych regulujących stosunki majątkowe oraz związane z nimi stosunki niemajątkowe między równorzędnymi podmiotami.
organ administracji publicznej rejestrujący fakty dotyczące stanu cywilnego obywateli;
w Polsce wpis dokonywany w księdze stanu cywilnego odnotowujący zdarzenie, które prawo nakazuje rejestrować;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia