Królestwie Pol

Encyklopedia PWN

Komitet Urządzający w Królestwie Polskim, ros. Uczrieditelnyj Komitiet w Carstwie Polskom,
nacz. tymczasowa władza ros. w Królestwie Pol., utworzona 2 III 1864 w Warszawie podczas powstania styczniowego 1863–64;
organizacja samopomocowa, zał. II 1915 w Poznaniu;
najwyższa kolegialna władza w Królestwie Pol., powołana VI 1815 przez cara Aleksandra I Romanowa, z siedzibą w Warszawie;
ustawa zasadnicza nadana 27 XI 1815 przez Aleksandra I;
Rząd Tymczasowy Królestwa Polskiego 1831–32, tzw. Rząd Engla,
centralna władza zarządu cywilnego w Królestwie Pol., utworzony przez władze ros. 16 IX 1831 z siedzibą w Warszawie, po upadku powstania listopadowego;
Kancelaria Własna Jego Cesarskiej Mości do spraw Królestwa Polskiego, ros. Sobstwiennaja jego impieratorskogo wieliczestwa kancełarija po diełam Carstwa Polskogo,
urząd działający w Petersburgu 1866–76;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia