Komitet Niesienia Pomocy w Królestwie Polskim
 
Encyklopedia PWN
Komitet Niesienia Pomocy w Królestwie Polskim, zw. Komitetem Ratunkowym,
organizacja samopomocowa, zał. II 1915 w Poznaniu;
udzielał pomocy ludności Królestwa Pol. z ofiar zbieranych w zaborze pruskim; po zamknięciu IX 1915 Centralnego Kom. Obywatelskiego kierował akcją pomocy na terenach Królestwa Pol. okupowanych przez Niemcy, później współpracował z Radą Główną Opiekuńczą (m.in. przekazał jej 6 mln marek); kolejni prezesi: arcybpi: E. Likowski i E. Dalbor.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia