Zarząd Cywilny Generalnego Gubernatorstwa Warszawskiego
 
Encyklopedia PWN
Zarząd Cywilny Generalnego Gubernatorstwa Warszawskiego,
nacz. organ administracji cywilnej 1915–18 w utworzonym przez Niemcy Generalnym Gubernatorstwie Warsz. (generalne gubernatorstwa);
do jego kompetencji należał zarząd wewn. i administracja sądownictwa; podlegało mu 29 urzędów powiatowych, prezydia policji w Warszawie i Łodzi; naczelnik Zarządu — W. von Kreis, podlegał cesarzowi niem. i generał-gubernatorowi warsz.; istniał obok zarządu wojskowego.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia