cienkie

Encyklopedia PWN

dipol
[gr.],
dipol zakłócający,
telekom. element odbijający fale elektromagnet., wykonywany w postaci b. cienkich metalowych drucików, pasków folii lub metalizowanych cienkich przewodów z tworzyw sztucznych;
domeny elektryczne, domeny ferroelektryczne,
niewielkie obszary w ferroelektrykach odznaczające się spontanicznym (samorzutnym) uporządkowaniem dipolowych momentów elektrycznych cząsteczek;
drucieńce, nitnikowce, Nematomorpha (Gordiacea),
typ bezkręgowców;
DVD, ang. Digital Versatile Disc
[‘uniwersalny dysk cyfrowy’],
system zapisu (i odczytu) za pomocą wiązki promieniowania lasera sygnałów cyfrowych na nośniku, tzw. dysku lub płycie DVD;
dysk twardy, dysk sztywny, dysk stały,
inform. urządzenie stanowiące zewnętrzną pamięć komputera, w której nośnikiem informacji jest niewymienny dysk magnetyczny.
elektroluminescencja
[gr. ḗlektron ‘bursztyn’, łac. lumen ‘światło’],
świecenie powstające wskutek działania pola elektr. podczas przepływu prądu przez substancję luminezującą (zdolną do luminescencji);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia