dipolowy moment elektryczny
 
Encyklopedia PWN
dipolowy moment elektryczny,
wielkość wektorowa charakteryzująca, łącznie z innymi multipolowymi momentami elektr. i magnet., rozkład ładunku elektrycznego;
dla układu N punktowych ładunków elektr. qi, znajdujących się w punktach określonych przez wektor położenia i, dipolowy moment elektryczny jest określony wzorem; gdy N = 2 (2 jednakowe ładunki o przeciwnych znakach, +q i –q, znajdujące się w odległości l od siebie), dipolowy moment elektryczny ma wartości p = ql i jest skierowany od ładunku ujemnego do dodatniego; gęstość dipolowego momentu elektrycznego cząsteczek ośrodka dielektr. (dipolowy moment elektryczny jednostki objętości) nazywa się wektorem polaryzacji (polaryzacja dielektryka); jednostką dipolowego momentu elektrycznego jest kulombometr (C·m).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia