domeny elektryczne
 
Encyklopedia PWN
domeny elektryczne, domeny ferroelektryczne,
niewielkie obszary w ferroelektrykach odznaczające się spontanicznym (samorzutnym) uporządkowaniem dipolowych momentów elektrycznych cząsteczek;
d.e. powstają w nieobecności zewn. pola elektr.; uporządkowanie jest wynikiem dążenia układu do stanu o minim. energii wewn.; między poszczególnymi domenami istnieją cienkie obszary przejściowe, zw. ścianami domenowymi.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia