cienkie

Encyklopedia PWN

biomateriały, materiały biomedyczne,
materiały przeznaczone do wyrobu elementów (np. kształtek, konstrukcji, urządzeń) na stałe lub czasowo zastępujących chore tkanki i narządy albo ich części;
techn. cienka jednorodna warstwa z materiału sprężystego o bardzo małej sztywności na zginanie (np. cienka skóra, guma, płótno, folia);
bolometr
[gr. bolḗ ‘rzut’, ‘promień’, metréō ‘mierzę’],
przyrząd do pomiaru energii promieniowania;
bowiea, Bowiea,
rodzaj z rodziny hiacyntowatych (Hiacynthaceae, wydzielonej z liliowatych), z 2 gat. bylin z Afryki;
cienkie, jasne, krótko żyjące strugi materii wyrzucane ku górze z dolnych warstw chromosfery słonecznej na wysokość kilku (do 10) tysięcy km.
bursztynka, Succinea,
rodzaj ślimaków z rodziny bursztynkowatych (Succineidae), z rzędu trzonkoocznych (Stylommatophora);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia