chromatyczne

Encyklopedia PWN

znaki notacji muz., określające chromatyczne wersje (tzw. podwyższenia i obniżenia) stopni podstawowej skali diatonicznej
wada soczewkowych układów opt. spowodowana zależnością współczynnika załamania światła materiału soczewek od długości fali świetlnej (dyspersja światła);
astr. sieć jasnych linii dobrze widoczna na tarczy słonecznej.
muz. skala złożona z 12 dźwięków w obrębie oktawy, oddalonych od siebie o półton.
subiektywne wrażenie zmysłowe, powstające w wyniku działania bodźców wzrokowych na receptory zmysłu widzenia znajdujące się w siatkówce oka, tj. czopki i pręciki.
muz. w notacji muz. znak unieważniający postawione wcześniej tzw. znaki chromatyczne (chromatyka),
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia