chromatyczne

Encyklopedia PWN

Bach Johann Sebastian Wymowa, ur. 21 III 1685, Eisenach, zm. 28 VII 1750, Lipsk,
niemiecki kompozytor i organista, przedstawiciel późnego baroku, jeden z największych twórców w historii muzyki.
chromatyzm
[gr. chrōmatismós ‘barwienie’],
fiz. → aberracja chromatyczna.
dyspersja światła, rozszczepienie światła,
rozkład widmowy światła złożonego (np. białego) na składowe jednobarwne w wyniku dyfrakcji, interferencji lub załamania.
dzwonki orkiestrowe, dzwonki, wł. campanelli,
instrument muz. z grupy idiofonów, składający się z różnej wielkości płytek metalowych, ułożonych w dwóch rzędach na drewnianej ramie lub w płaskim pudle, nastrojonych wg stopni skali chromatycznej;
instrument muz. z grupy idiofonów, złożony z kilkunastu metalowych rur różnej długości, wiszących równolegle na wspólnej ramie, nastrojonych wg stopni skali chromatycznej;
fisharmonia
[gr. phýsa ‘miech’, harmonía ‘zgodność dźwięków’],
klawiszowy instrument muz. z grupy idiofonów języczkowych (dętych);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia