bezpostaciowy

Encyklopedia PWN

ciało bezpostaciowe, ciało amorficzne,
fiz. rodzaj → ciała stałego.
fiz. jeden z 3 podstawowych stanów skupienia materii;
zespół metod służących do określania struktury materii, tj. rodzaju atomów, z których jest ona zbudowana i rozmieszczenia ich w przestrzeni.
dział fizyki, którego przedmiotem jest budowa atomowa i właściwości fiz. ciał stałych (krystalicznych i bezpostaciowych), a także zjawiska i procesy zachodzące w ich wnętrzu i na powierzchni pod wpływem różnych czynników zewnętrznych.
biol. nieswoiste łączenie się białek w bezpostaciowe skupienia (agregaty) lub włókienka (amyloid).
allofany
[gr.],
alofany,
grupa mineraloidów, uwodnione glinokrzemiany o składzie xAl2O3 · ySiO2 · zH2O, stosunek x do y zmienny (1:1 do 2:1);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia