aktywny

Encyklopedia PWN

enzymy
[gr. en zýmē ‘w zaczynie’],
biokatalizatory, dawniej fermenty,
białkowe katalizatory reakcji chemicznych w układach biologicznych.
ekon. jeden z głównych typów gospodarek, wyróżniony ze względu na rodzaj regulacji procesów gospodarczych.
fizjol. modyfikowanie czynności narządów i ośrodków nerwowych przez biologicznie aktywne związki chemiczne obecne w płynach ustrojowych (gł. we krwi i w płynie mózgowo-rdzeniowym) i w tkankach organizmu.
Islandia, Ísland,
wyspa w pn.-zach. Europie, na granicy O. Atlantyckiego i O. Arktycznego, wraz z przybrzeżnymi wysepkami stanowi państwo Islandia;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia