aktywny

Encyklopedia PWN

blazary
[ang.],
klasa obiektów astronomicznych zaliczanych do galaktyk aktywnych, których pierwowzorem był obiekt uznany początkowo za gwiazdę zmienną, BL Lacertae, zidentyfikowany następnie jako radioźródło VRO 42.22.01;
Cortázar
[kortạsar]
Julio Wymowa, ur. 26 VIII 1914, Bruksela, zm. 12 II 1984, Paryż,
pisarz argentyński; jeden z najwybitniejszych twórców współczesnej literatury latynoamerykańskiej.
astr. obiekt będący źródłem na tyle silnego pola grawitacyjnego, że niemożliwe jest przesłanie przezeń na zewnątrz żadnej informacji.
urządzenie do rejestracji promieniowania jonizującego przez przetworzenie pierwotnych skutków oddziaływań promieniowania z materią na sygnały obserwowalne.
dominowanie, panowanie cech,
genet. zjawisko polegające na tym, że na fenotyp heterozygoty wpływa tylko 1 z 2 obecnych w komórce alleli danego genu;
substancje umożliwiające, wzmagające lub ochraniające aktywność katalityczną enzymów;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia