blazary
 
Encyklopedia PWN
blazary
[ang.],
klasa obiektów astronomicznych zaliczanych do galaktyk aktywnych, których pierwowzorem był obiekt uznany początkowo za gwiazdę zmienną, BL Lacertae, zidentyfikowany następnie jako radioźródło VRO 42.22.01;
blazary charakteryzują się: szybkimi, nieregularnymi zmianami jasności (ok. 30% w ciągu doby, niemal 100-krotna w dłuższych odstępach czasu), zwartym źródłem promieniowania w obszarze centralnym, wysokim stopniem polaryzacji promieniowania, jedynie bardzo słabymi liniami emisyjnymi i absorpcyjnymi lub ich brakiem; wyznaczone przesunięcia linii emisyjnych ku czerwieni prowadzą do wniosku, że obiekty te znajdują się w odległościach kosmologicznych (są bardzo odległe); wg teorii unifikujących wszystkie galaktyki aktywne blazary są radiogalaktykami widzianymi wzdłuż kierunku relatywistycznej strugi, dżetu, wypływającego z rejonu czarnej dziury i dysku akrecyjnego (akrecja).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia