dżet
 
Encyklopedia PWN
dżet, ang. jet,
wąski strumień szybko poruszających się cząstek.
W astronomii spontaniczne formowanie się dż. obserwuje się w pobliżu wielu obiektów astr., takich jak gwiazdy neutronowe, mikrokwazary, układy kataklizmiczne, mgławice planetarne, młode obiekty gwiazdowe i w aktywnych galaktykach, a w szczególności radiogalaktykach; niektóre dż. osiągają prędkości niewiele mniejsze od prędkości światła, a ich rozmiary często wielokrotnie przekraczają rozmiary obiektu macierzystego; materia dż. świeci zazwyczaj w zakresie radiowym, ale w wielu obiektach świecenie dż. obserwuje się także w zakresie opt., rentgenowskim, a nawet gamma; promieniowanie to powstaje w wyniku emisji synchrotronowej (promieniowanie synchrotronowe) i zjawiska Comptona; istotną rolę w formowaniu się dż. odgrywa pole magnetyczne. W fizyce wysokich energii dż. oznacza wiązkę cząstek elementarnych powstającą w akceleratorach w wyniku zderzenia cząstek przyspieszonych do bardzo wysokich energii.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia