humoralna regulacja
 
Encyklopedia PWN
humoralna regulacja,
fizjol. modyfikowanie czynności narządów i ośrodków nerwowych przez biologicznie aktywne związki chemiczne obecne w płynach ustrojowych (gł. we krwi i w płynie mózgowo-rdzeniowym) i w tkankach organizmu.
Związki te mogą być produktami przemiany materii w tkankach (np. wzrost stężenia dwutlenku węgla we krwi pobudza ośr. oddechowy), składnikami pokarmowymi (np. obniżenie stężenia glukozy we krwi pobudza ośr. głodu) lub biologicznie aktywnymi substancjami o dużej swoistości działania (hormony); regulacja humoralna odgrywa ważną rolę w utrzymaniu homeostazy.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia