addytywnych

Encyklopedia PWN

powstawanie wrażeń barwnych przez składanie (mieszanie) barw prostych w oku;
rodzaj filtrów korekcyjnych o barwach: niebieskiej, czerwonej i zielonej;
mat. umowne sposoby symbol. przedstawiania wartości liczbowych.
mat. metody zapisywania liczb całkowitych lub rzeczywistych.
dzieło film. oddające w różnym stopniu wierności, zależnym od wielu czynników technol. i artyst., naturalne barwy filmowanych obiektów.
mat. abstrakcyjne pojęcie, pierwotnie służące do określania liczebności zbiorów przedmiotów (liczby naturalne), a następnie do wyrażania wielkości ciągłych, jak: długość, pole powierzchni, objętość, ciężar (liczby wymierne, po raz pierwszy używane w Egipcie w XVII w. p.n.e., oraz liczby niewymierne, wprowadzone w Grecji w VI w. p.n.e.).

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia