addytywnych

Encyklopedia PWN

subiektywne wrażenie zmysłowe, powstające w wyniku działania bodźców wzrokowych na receptory zmysłu widzenia znajdujące się w siatkówce oka, tj. czopki i pręciki.
barwniki służące nie tylko do nadawania barwy przedmiotom użytkowym, lecz także do innych celów, m.in. do przetwarzania różnych rodzajów energii oraz do wizualizacji niektórych procesów fiz., chem. i biochemicznych;
pogląd mówiący, że stan każdego izolowanego układu fiz. w chwilach późniejszych jest jednoznacznie określony przez tzw. dane początkowe, tj. stan układu w chwili początkowej;
dziwność, ang. strangeness, S,
addytywna liczba kwantowa, której wartość jest przypisywana wszystkim hadronom;
filtry fot. w postaci płytki szklanej lub folii używane przy kopiowaniu barwnych obrazów fot. w celu prawidłowego oddania barw;
fiz. trzy prawa addytywnego mieszania barw odbieranych wizualnie, za pomocą oka;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia