addytywnych

Encyklopedia PWN

układ połączeń elektrycznych zawierający też niekiedy inne elementy elektryczne (np. rezystory, cewki elektryczne), wykonany w określony sposób na powierzchni wspólnego podłoża elektroizolacyjnego.
fiz. addytywna liczba kwantowa C (kwantowe liczby) charakteryzująca hadrony i kwarki;
fiz. wielkość charakteryzująca polaryzację elektronową (polaryzacja dielektryka) 1 mola substancji w polu elektromagnetycznym: (M — masa molowa substancji, ρ — gęstość, n — współczynnik załamania);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia