absorpcyjna

Encyklopedia PWN

chemia bionieorganiczna, biochemia nieorganiczna,
interdyscyplinarna dziedzina wiedzy (z pogranicza chemii i biologii) badająca pierwiastki chem. (i ich związki, gł. koordynacyjne) występujące w organizmach żywych i istotne dla funkcjonowania tych organizmów, a także syntetyczne modele kompleksów biologicznych.
zielone barwniki fotosyntetyczne roślin i sinic (u bakterii zdolnych do fotosyntezy występuje bakteriochlorofil);
pomieszczenie do przechowywania różnych produktów w temperaturze niższej od otoczenia, w celu zahamowania procesów bakteryjnych, biochem., chemicznych;
cytochromy
[gr.],
białka złożone, hemoproteiny, które dzięki odwracalnej zmianie stopnia utlenienia żelaza grupy hemowej (z Fe2+ na Fe3+) stanowią układ przenośników elektronów w łańcuchu oddechowym u roślin i zwierząt;
desorber
[łac.],
warnik,
ogrzewany zbiornik np. sorpcyjnej pompy ciepła, chłodziarki absorpcyjnej;
enterocyty
[gr.],
komórki absorpcyjne kosmków jelitowych;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia