absorpcyjna

Encyklopedia PWN

ciało całkowicie pochłaniające padające nań promieniowanie niezależnie od długości (częst.) fali, czyli o zdolności absorpcyjnej równej jedności w całym zakresie długości fal.
dziedzina wiedzy i techniki zajmująca się zagadnieniami chłodzenia za pomocą urządzeń techn. (chłodziarka);
spektrofotometria
[łac.-gr.],
dział spektroskopii, w którym przeprowadza się badania ilościowe widm substancji za pomocą spektrofotometrów;
fiz. rozkład natężenia promieniowania widzialnego uzyskany w wyniku jego rozszczepienia na jednobarwne składowe (którym odpowiadają określone długości fal) za pomocą przyrządów spektralnych, np. monochromatora czy spektrografu optycznego; również skład widmowy tego promieniowania.
urządzenie do obniżania (lub utrzymania na stałym poziomie) temperatury materii zawartej w przestrzeni wyodrębnionej z otoczenia obudową izolacyjną;
ciało o zdolności absorpcyjnej niezależnej od długości fali padającego na nie światła, lecz mniejszej od zdolności absorpcyjnej ciała doskonale czarnego.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia