absorpcyjna

Encyklopedia PWN

zależność współczynnika absorpcji promieniowania, charakterystycznego dla danego ośrodka, od długości fali promieniowania elektromagnetycznego przechodzącego przez ośrodek α(λ);
chłodziarka, w której czynnik chłodniczy (np. amoniak) pobierający w parowniku ciepło od chłodzonych produktów krąży dzięki pochłanianiu go przez ciecz (np. wodę) w absorberze i wydzielaniu z roztworu w ogrzewanym desorberze.
technika ilościowej analizy chem. polegająca na pomiarze absorpcji promieniowania charakterystycznego danego pierwiastka;
analiza spektralna, analiza spektrometryczna, analiza spektroskopowa, dawniej analiza widmowa,
zespół instrumentalnych metod analizy chem., w których mierzy się emisję, absorpcję lub rozpraszanie promieniowania elektromagnetycznego w funkcji długości fali.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia