spektrometria cząsteczkowa absorpcyjna
 
Encyklopedia PWN
wykorzystuje pomiar absorpcji światła, zwykle w obszarze widzialnym, do ilościowego oznaczania małych ilości związków nieorg. i org.; pomiar prowadzi się najczęściej w fazie ciekłej.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia