chłodnictwo
 
Encyklopedia PWN
chłodnictwo,
dziedzina wiedzy i techniki zajmująca się zagadnieniami chłodzenia za pomocą urządzeń techn. (chłodziarka);
od środowiska (ciała) chłodzonego za pomocą chłodziarki, towarzyszącego mu obniżania temperatury danego środowiska poniżej temperatury otoczenia i utrzymywania tej obniżonej temperatury. Chłodnictwo ma duże znaczenie w przemyśle spoż. ze względu na możliwość przechowywania i transportowania nietrwałej żywności oraz ze względu na możliwość uzyskiwania optymalnej temperatury przy produkcji wielu artykułów spoż. (piwa, masła, serów itp.); w przemyśle chem. chłodzenie jest stosowane m.in. do rozdzielania mieszanin gazowych, do krystalizacji, do wydzielania z mieszanin składników łatwiej krzepnących; w budownictwie — m.in. do chłodzenia masywów betonowych w czasie wiązania betonu, do klimatyzacji pomieszczeń oraz w wielu innych dziedzinach. Pierwszą chłodziarkę absorpcyjną zaprojektował 1810 szkoc. uczony J. Leslie, a sprężarkową (nie w pełni sprawną), 1834 — bryt. wynalazca J.A. Perkins. W 1860 fr. inż. F. Carré opatentował absorpcyjną chłodziarkę, w której czynnikiem chłodniczym był amoniak, a pochłaniaczem woda (wykonane 1861). Teoretyczne podstawy konstrukcji urządzeń chłodniczych oprac. 1870 niem. inż. C. von Linde, który 1876 zbudował pierwszą chłodziarkę sprężarkową z amoniakiem jako czynnikiem chłodniczym; 1928 udoskonalono małą domową chłodziarkę absorpcyjną przez dodanie wodoru do obiegu, co umożliwiło wyeliminowanie pompy. W latach 30. zastosowano jako czynnik chłodniczy freon, co wpłynęło na obniżenie kosztów wytwarzania m.in. chłodziarek sprężarkowych; 1958 w ZSRR skonstruowano pierwsze chłodnicze urządzenie termoelektryczne. W 1974 F.S. Rowland i M.J. Molina przedstawili teorię, wg której chlor pochodzący z rozpadu freonów, znajdujących się w wyższych warstwach atmosfery, niszczy ozon. Dlatego 1987 w Montrealu państwa uprzemysłowione, w tym Polska, podpisały protokół o stopniowym zaniechaniu używania czynników chłodniczych uznanych za szkodliwe i zaczęto wprowadzać nowe czynniki chłodnicze, przyjazne środowisku.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia