absorpcyjna

Encyklopedia PWN

fiz. barwne pierścienie widoczne pod mikroskopem (w świetle spolaryzowanym) wokół wrostków minerałów radioaktywnych w minerałach nie radioaktywnych, zmieniające natężenie barwy przy obrocie stolika mikroskopu;
ciało stałe, w którego sieci krystalicznej występują wolne przestrzenie — pory o rozmiarach molekularnych, tworzące rozmaite systemy geom.;
promieniowanie cieplne, promieniowanie termiczne, promieniowanie temperaturowe,
fiz. promieniowanie elektromagnetyczne o widmie ciągłym, emitowane przez każde ciało mające temperaturę wyższą od zera bezwzględnego;
techn. ceramiczne elementy o kształcie pierścieni stanowiące wypełnienie m.in. kolumn (absorpcyjnych, rektyfikacyjnych), regeneratorów.
spektroskopia
[łac.-gr.],
dział fizyki obejmujący zarówno badanie budowy i właściwości jąder atomowych, atomów, cząsteczek oraz złożonych z nich układów makroskopowych, jak i badanie ich wzajemnych oddziaływań — na podstawie rozkładu natężenia (tzw. widma) promieniowania elektromagnetycznego pochłanianego, wysyłanego lub rozpraszanego przez te obiekty i rejestrowanego w zależności od długości fali lub częstotliwości promieniowania.
spektroskopia astronomiczna, astrospektroskopia,
dział astrofizyki obejmujący metody otrzymywania i interpretacji widm promieniowania ciał niebieskich.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia