absorpcyjna

Encyklopedia PWN

stosunek zdolności emisyjnej ciała do jego zdolności absorpcyjnej nie zależy od rodzaju ciała i jest równy zdolności emisyjnej ciała doskonale czarnego;
podział gwiazd na określone typy widmowe i klasy jasności dokonywany na podstawie wyglądu ich widma;
linie i pasma absorpcyjne w widmach ciał niebieskich, powstające wskutek pochłaniania ich promieniowania przez gazy atmosfery ziemskiej.
izolowana szafa o pojemności do kilkuset l, wyposażona w urządzenie chłodnicze (właściwą chłodziarkę), zwykle sprężarkowe lub absorpcyjne;
Marchlewski Leon Paweł, ur. 15 XII 1869, Włocławek, zm. 16 I 1946, Kraków,
chemik polski.
wypełniający Wszechświat rozrzedzony gaz i pył nie związany bezpośrednio z galaktykami;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia