Wskazanie

Encyklopedia PWN

zegar
[niem.],
przyrząd do wyznaczania czasu.
żądanie uprawnionego oskarżyciela (publicznego lub prywatnego) wnoszone na piśmie do sądu, domagające się rozpoznania sprawy o przestępstwo zarzucane oskarżonemu;
charakterystyka
[gr. charaktēristikós ‘odróżniający’],
log. wskazanie zbioru własności określonego przedmiotu;
chronometr
[gr. chrónos ‘czas’, metréō ‘mierzę’],
zegar (często przenośny) o dużej dokładności wskazań;
przyrząd pomiarowy do wyznaczania charakterystyki zboża, zwanej gęstością zboża w stanie zsypnym (stosunek masy zboża wypełniającego pojemnik pomiarowy gęstościomierza do jego objętości), wyrażanej w kilogramach na hektolitr (kg/hl);
teoria przekazywania wiadomości ze źródła wiadomości do obiektu ich przeznaczenia — odbiorcy (ujścia);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia