oskarżyciel
 
Encyklopedia PWN
oskarżyciel,
prawo strona postępowania karnego (osoba lub organ składający skargę) występująca do sądu z żądaniem ukarania oskarżonego za popełnienie przestępstwa oraz popierająca oskarżenie w toku postępowania karnego;
w pol. procesie karnym występuje oskarżyciel publiczny, którym jest prokurator, a także inny organ, np. policja lub organ adm. w zakresie ustawowego upoważnienia; w sprawach o przestępstwa ścigane z oskarżenia prywatnego występuje oskarżyciel prywatny — pokrzywdzony lub osoba reprezentująca jego prawa; w sprawach z oskarżenia publicznego pokrzywdzony może przystąpić do procesu w charakterze strony jako oskarżyciel posiłkowy. W postępowaniu w sprawach o wykroczenia występują: oskarżyciel publiczny (organy policji i organy administracji państw.), który składa wniosek o ukaranie w zakresie swego działania, a także uprawnione do tego instytucje państw. i społ.; pokrzywdzony nie jest wówczas oskarżonym, ale pełni podobne funkcje procesowe (np. może złożyć odwołanie).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia