strona procesowa
 
Encyklopedia PWN
strona procesowa:
1) w prawie cywilnym i międzynar. określenie podmiotu (osoby fiz., prawnej, a także państwa) zawierającego umowę;
2) w prawie procesowym podmioty procesu, bezpośrednio zainteresowane jego ostatecznym wynikiem; w procesie cywilnym — powód i pozwany, w procesie karnym — oskarżyciel (publiczny, prywatny lub posiłkowy), powód cywilny i oskarżony.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia