oskarżenie
 
Encyklopedia PWN
oskarżenie,
prawo czynność procesowa polegająca na przedstawieniu sądowi zarzutu popełnienia przestępstwa przez określoną osobę, a zarazem wyraźne lub dorozumiane żądanie rozpoznania sprawy przez sąd i ukarania wskazanej osoby zgodnie z treścią zarzutu;
w prawie polskim prawo do wniesienia oskarżenia przysługuje tylko uprawnionemu oskarżycielowi; odstąpienie oskarżyciela od oskarżenia jest dla sądu wiążące jedynie w wypadku oskarżenia prywatnego i z reguły, jeżeli wyraził na to zgodę oskarżony; skarga zawierająca oskarżenie w postępowaniu karnym nosi nazwę aktu oskarżenia, w sprawach o wykroczenie — wniosku o ukaranie.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia