Wskazanie

Encyklopedia PWN

zdolność przyrządu pomiarowego do dawania wskazań nieobarczonych błędami systematycznymi;
med. powikłanie ciąży, przedwczesne jej zakończenie i wydalenie jaja płodowego z macicy, u człowieka przed ukończeniem 24. tygodnia jej trwania;
środki ułatwiające defekację;
poglądy na temat moralnego i religijnego aspektu życia społecznego, gospodarczego i politycznego, oparte na chrześcijańskiej koncepcji człowieka i społeczeństwa, stanowiące część doktryny chrześcijańskiej, zwłaszcza w katolicyzmie.
sposób powoływania obywateli do pełnienia funkcji publicznych w organach państwowych, a także w organach samorządowych, partii politycznych i in. organizacji społecznych, przez głosowanie na wysuniętych kandydatów lub ich listy.
żyroskop kursowy lotniczy, giroskop kursowy lotniczy,
przyrząd pokładowy do wyznaczania kursu statku powietrznego (np. samolotu);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia