Wskazanie

Encyklopedia PWN

organ quasi-sądowy w Polsce, powołany gł. do orzekania o przyczynach wypadków mor., zgodnie z konwencją z 1974 o bezpieczeństwie życia na morzu (konwencja SOLAS), uzupełnioną protokołem z 1978 dotyczącym bezpieczeństwa zbiornikowców;
klauzula
[łac. clausula ‘zakończenie’, ‘zamknięcie’],
prawo zastrzeżenie ograniczające lub rozszerzające skutki umowy, traktatu lub dokumentu prawnego.
przyrząd do wyznaczania kierunku południka magnetycznego;
masaż
[fr.],
mieszenie,
zabieg leczn., usprawniający (rehabilitacyjny), odnowy biol., lub kosmetyczny, jedna z najstarszych metod fizjoterapii.
mikroskop opt. przystosowany do bardzo dokładnego mierzenia długości i kątów różnych przedmiotów.
przyrządy pokładowe statku latającego;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia