Turcji

Encyklopedia PWN

nazwa nadawana pierwotnie jednemu ze szczepów oguzyjskich (Oguzowie),
Wołoskie Księstwo, Hospodarstwo Wołoskie, Wołoszczyzna,
państwo rumuńskie istniejące od pocz. XIV w. do 1861;
Bliski Wschód, Środkowy Wschód, ang. The Middle East Wymowa, Near East, fr. Moyen-Orient Wymowa, Proche-Orient,
nazwa stosowana najczęściej w odniesieniu do rozległego obszaru położonego na styku Europy, Azji i Afryki.
Edirne, Adrianopol,
miasto w europejskiej części Turcji, na Półwyspie Bałkańskim, w pobliżu granicy z Grecją i Bułgarią, przy ujściu rzeki Tundża do Maricy.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia