Turcji

Encyklopedia PWN

konferencja, która odbyła się z inicjatywy Francji, Wielkiej Brytanii i Włoch w związku ze zwycięstwem Turcji nad Grecją w wojnie 1919–20 (zawieszenie broni w Mudanyi 11 X 1922);
dwa konflikty militarne, wywołane roszczeniami państw bałkańskich wobec Turcji i ich późniejszymi sporami granicznymi;
m. w zachodniej Turcji, położone amfiteatralnie nad Zat. Izmirską M. Egejskiego;
Jan III Sobieski, ur. 17 VIII 1629, Olesko k. Lwowa, zm. 17 VI 1696, Wilanów,
król polski od 1674.
Katarzyna II, księżna Zofia Augusta Anhalt-Zerbst, ur. 2 V 1729, Szczecin, zm. 17 XI 1796, Carskie Sioło (ob. Puszkin),
cesarzowa rosyjska.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia