ROSJA

Encyklopedia PWN

Komunistyczna Partia Związku Radzieckiego (KPZR), Kommunistịczeskaja pạrtija Sowiẹtskogo Sojụza (KPSS),
partia marksistowsko-leninowska sprawująca władzę w sowieckiej Rosji i następnie ZSRR; powstała 1898 jako nielegalna Socjaldemokr. Partia Robotnicza Rosji (SDPRR);
okcydentaliści
[łac.],
ros. zapadniki,
przedstawiciele jednego z kierunków ros. myśli polit. w latach 40. i 50. XIX w., opowiadający się za przebudową Rosji wg wzorów zachodnioeuropejskich;
panslawizm
[gr.-łac.],
nazwa prądów ideologicznych o różnym zabarwieniu politycznym, mających na celu zjednoczenie Słowian.
rewolucja lutowa 1917 w Rosji,
rewolucja, w której wyniku został obalony carat i wprowadzono w Rosji ustrój demokratyczny;
trzy podziały terytorium Rzeczypospolitej dokonane przez Prusy, Rosję i Austrię w końcu XVIII w.

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia