ROSJA

Encyklopedia PWN

strajki i wystąpienia zbrojne skierowane przeciwko władzy cara oraz reliktom przeszłości w politycznej i ekonomicznej strukturze Imperium Rosyjskiego;
termin stosowany na określenie zbrojnego przejęcia władzy w Rosji przez bolszewików, początkowo w Piotrogrodzie, później stopniowo na większości obszaru Rosji;
Czeczenia, ros. Czeczniạ, czeczeńskie Nochčijčo', Republika Czeczeńska, ros. Czeczenskaja Riespublika, czeczeńskie Nochčijn Respublika,
republika na południu eur. części Rosji, na Kaukazie;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia