POLSKA

Encyklopedia PWN

organizacja konspiracyjna, utworzona XI 1939 w Warszawie przez byłych czł. POW i ochotniczych batalionów pracy z okresu obrony stolicy;
dokument techn. (krajowa norma) do dobrowolnego stosowania, przyjęty w drodze konsensu, zatwierdzony i opublikowany przez Polski Komitet Normalizacyjny;
organizacja polityczna,
pol. konspiracyjna organizacja polit.-wojsk., utworzona IX 1941 we Francji;
organizacja konspiracyjna na Górnym Śląsku; gł. pol. siła zbrojna w powstaniach śląskich 1919–21;
tajna organizacja wojsk., utworzona II 1918;
założona 1945 przez S. Rachonia, północna Orkiestra Rozgłośni Centralnej Polskiego Radia, specjalizująca się w muzyce rozrywkowej.
1922–33 partia wyborcza pol. organizacji w Niemczech;
partia polit. 1985–92;
Polska Partia „Ojcowizna”, do 1992 Polskie Forum Ludowo-Chrześcijańskie „Ojcowizna”,
partia polit. zał. 1991;
partia polit.;
partia polityczna,
partia polit., utworzona X 1926 przez grupę działaczy PPS popierających działania J. Piłsudskiego po przewrocie majowym 1926, skupionych wokół R. Jaworowskiego;
Polska Partia Socjalistyczna-Frakcja Rewolucyjna, PPS-Frakcja Rewolucyjna, PPS-Frakcja,
partia polit., utworzona XI 1906 w wyniku rozłamu w PPS podczas jej IX zjazdu;

Ilustracje, multimedia

Tabele, zestawienia

Słownik języka polskiego PWN

Młoda Polska «okres w literaturze i sztuce polskiej przypadający na lata 1890–1918»
• młodopolski
barwy polskie «biel i czerwień; też: sztandar biało-czerwony»
czerwiec polski «gatunek czerwca – owada, hodowany dawniej w Polsce ze względu na samice dostarczające czerwonego barwnika»
język polski «urzędowy język w Polsce»
konik polski «mały koń o maści myszatej lub bułanej, z ciemną pręgą na grzbiecie, wyhodowany w Polsce»
ogar polski «pies myśliwski o krótkiej, czarnej lub ciemnoszarej sierści»
owczarek nizinny polski «pies o długiej, kosmatej sierści»
polski I «dotyczący Polski, Polaków»
• polskość
polski II «język polski»
złoty polski
1. zob. I złoty.
2. «polska jednostka pieniężna używana od XV do XIX w.»
bracia polscy «wyznawcy polskiego arianizmu»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia