POLSKA

Encyklopedia PWN

partia polit., zał. VI 1926 w Krakowie przez działaczy PPS sprzeciwiających się poparciu przez ruch socjalist. zamachu majowego i J. Piłsudskiego;
partia polit., utworzona XI 1906 w wyniku rozłamu w PPS, po opuszczeniu IX zjazdu PPS przez grupę działaczy głoszących hasło zbrojnej walki niepodległościowej;
partia polit., powstała 1912 z grup przeciwstawiających się od 1909 kierownictwu PPS;
partia socjalist.;
Polska Partia Socjalno-Demokratyczna Galicji i Śląska (PPSD), do 1897 Galicyjska Partia Socjaldemokratyczna, zw. też Socjaldemokratyczną Partią Galicji,
partia socjalistyczna, założona 1892 we Lwowie, działająca w zaborze austriackim;
stowarzyszenie zrzeszające polskich i zagranicznych biznesmenów,
międzywyznaniowa organizacja chrześc. powołana do współpracy w dziedzinach kośc.-wyznaniowej i społecznej;
nazwa wprowadzona na mocy konstytucji z 22 VII 1952, pot. używana jako określenie całości państwa rządzonego przez PPR, następnie PZPR;
Polska Siła Zbrojna (PSZ), niem. Polnische Wehrmacht,
pol. oddziały wojsk. podległe 1917–18 władzom niemieckim;
partia polit. działająca 1921–38 w Czechosłowacji, gł. na Śląsku Cieszyńskim;
społ. instytucja wojsk., zał. ok. 1833 przez TDP;
szkoła wojsk., zał. IX 1861 w Genui przez emigrantów pol. za zgodą rządu włoskiego;

Ilustracje, multimedia

Tabele, zestawienia

Słownik języka polskiego PWN

Młoda Polska «okres w literaturze i sztuce polskiej przypadający na lata 1890–1918»
• młodopolski
barwy polskie «biel i czerwień; też: sztandar biało-czerwony»
czerwiec polski «gatunek czerwca – owada, hodowany dawniej w Polsce ze względu na samice dostarczające czerwonego barwnika»
język polski «urzędowy język w Polsce»
konik polski «mały koń o maści myszatej lub bułanej, z ciemną pręgą na grzbiecie, wyhodowany w Polsce»
ogar polski «pies myśliwski o krótkiej, czarnej lub ciemnoszarej sierści»
owczarek nizinny polski «pies o długiej, kosmatej sierści»
polski I «dotyczący Polski, Polaków»
• polskość
polski II «język polski»
złoty polski
1. zob. I złoty.
2. «polska jednostka pieniężna używana od XV do XIX w.»
bracia polscy «wyznawcy polskiego arianizmu»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia