Polska Ludowa Akcja Niepodległościowa
 
Encyklopedia PWN
Polska Ludowa Akcja Niepodległościowa (PLAN),
organizacja konspiracyjna, utworzona X 1939 przez czł. sekcji młodych warsz. Klubu Demokr. (redaktorów czasopisma „Orka na Ugorze”);
XI 1939 do PLAN wstąpili czł. harcerskiego Koła Instruktorskiego im. M. Bema (KIMB); liczyła kilkuset członków; przywódcy: J. Drewnowski, J. Dąbrowski, K. Koźniewski; organy prasowe: „Biuletyn Polski”, „Polska Ludowa”; I 1940 rozbita przez gestapo w wyniku masowych aresztowań; odbud. III 1940; przewodniczący: W. Barcikowski; organy prasowe: „Rzeczpospolita”, „Rzeczpospolita Ludowa”; współpracowała z SD (do 1942), 1941 podporządkowała się ZWZ-AK; 1943 jej oddziały wojsk. przystąpiły do Polskiej Armii Ludowej, współtworzyła Naczelny Kom. Ludowy Zjednoczonych Stronnictw Demokratycznych i Socjalistycznych (od II 1944 Centralizację Stronnictw Demokratycznych, Socjalistycznych i Syndykalistycznych).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia