centralizacja
 
Encyklopedia PWN
centralizacja
[łac.],
prawo pojęcie z zakresu administracji współczesnego państwa dotyczące układu stosunków między organami poszczególnych stopni (organy nadrzędne i organy podległe);
centralizacja polega na skupieniu władzy w rękach niewielkiej grupy społ. lub partii polit. w ramach organów centralnych, połączona ze stałym kontrolowaniem funkcjonariuszy władzy na szczeblu lokalnym; centralizacja może mieć charakter geogr. (przewaga stolicy nad prowincją), funkcjonalny, polit., nar.; często nadaje się jej znaczenie pejoratywne; jej przeciwieństwem jest decentralizacja władzy i odpowiedzialności między nar., regionalne i lokalne instancje.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia