decentralizacja
 
Encyklopedia PWN
decentralizacja
[łac.],
proces przekazywania przez organy centralne zadań i kompetencji jednostkom administracji publicznej niższego stopnia, łącznie z rozszerzeniem zakresu ich uprawnień do samodzielnego podejmowania rozstrzygnięć, głównie w dziedzinie ekonomicznej, społecznej i administracyjnej;
również zespół elementów organizacyjnych, charakteryzujących sytuację prawną jednostek państwowych powstałą w wyniku tego procesu.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia