Polska Armia Ludowa
 
Encyklopedia PWN
PAL liczyła kilka tys. żołnierzy, gł. w Warszawie, na Kielecczyźnie i w Łódzkiem; prowadziła sabotaż gosp. i kol., propagandę (centralne organy prasowe: „Polska żyje”, „Kurier”, w czasie powstania warsz. — „Kurier Mokotowski”); komendant gł.: H. Borucki („Czarny”); od XI 1943 podporządkowana Naczelnemu Kom. Ludowemu Zjednoczonych Stronnictw Demokratycznych i Socjalistycznych (od II 1944 Centralizacji Stronnictw Demokratycznych, Socjalistycznych i Syndykalistycznych); z powodu różnic polit. nie scaliła się z AK; oddziały PAL walczyły w powstaniu warsz., od 15 IX 1944 w składzie Połączonych Sił Zbrojnych AL, PAL i KB; I 1945 PAL została rozwiązana.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia