Barcikowski Wacław
 
Encyklopedia PWN
Barcikowski Wacław, ur. 10 X 1887, Warszawa, zm. 2 V 1981, tamże,
działacz polityczny, prawnik;
do 1937 czł. Zarządu Ligi Obrony Praw Człowieka i Obywatela; obrońca w procesach polit.; od 1945 w SD (1945–58 czł., 1949–56 przewodniczący Centralnego Kom.); 1945–47 poseł do KRN (czł. Prezydium), 1947–56 — na Sejm Ustawodawczy (1947–52 wicemarszałek) i Sejm PRL; 1952–56 zast. przewodniczącego Rady Państwa; 1945–56 I Prezes Sądu Najwyższego, od 1946 prezes Najwyższego Trybunału Nar., współodpowiedzialny za łamanie prawa w okresie stalinowskim.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia