POLSKA

Encyklopedia PWN

instytucja utworzona 1922 w Warszawie w celu eksploatacji, rozbudowy i modernizacji sieci telefonicznej w Warszawie oraz w Białymstoku, Lublinie, Lwowie, Łodzi i rejonie Sosnowca;
oficyna wydawnicza, zał. 1950 w Londynie;
pozarządowa, jedyna tego rodzaju wyspecjalizowana organizacja w Polsce,
izba handlowa, instytucja prawa publicznego,
organizacja samorządowa zrzeszająca wydawców i księgarzy, zał. 1990, z siedzibą w Warszawie;
tymczasowy organ władzy pol. w Galicji i na Śląsku Cieszyńskim;
organizacja powstała 2002 w miejsce Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu;
bank emisyjny w Warszawie działający 1916–24,
periodyk filmowy, rozpowszechniany 1943–94, będący dokumentalną relacją filmową;

Ilustracje, multimedia

Tabele, zestawienia

Słownik języka polskiego PWN

Młoda Polska «okres w literaturze i sztuce polskiej przypadający na lata 1890–1918»
• młodopolski
barwy polskie «biel i czerwień; też: sztandar biało-czerwony»
czerwiec polski «gatunek czerwca – owada, hodowany dawniej w Polsce ze względu na samice dostarczające czerwonego barwnika»
język polski «urzędowy język w Polsce»
konik polski «mały koń o maści myszatej lub bułanej, z ciemną pręgą na grzbiecie, wyhodowany w Polsce»
ogar polski «pies myśliwski o krótkiej, czarnej lub ciemnoszarej sierści»
owczarek nizinny polski «pies o długiej, kosmatej sierści»
polski I «dotyczący Polski, Polaków»
• polskość
polski II «język polski»
złoty polski
1. zob. I złoty.
2. «polska jednostka pieniężna używana od XV do XIX w.»
bracia polscy «wyznawcy polskiego arianizmu»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia