Odo

Encyklopedia PWN

Złatoust, Złatoụst,
m. w Rosji, w obwodzie czelabińskim, na Uralu Południowym, nad rz. Aj (dopływ Kamy).
Złatowratski Nikołaj N., ur. 26 XII 1845, Włodzimierz, zm. 23 XII 1911, Moskwa,
pisarz rosyjski;
techn. część konstrukcji obejmująca obszar połączenia konstrukcyjnego, na ogół spoczynkowego (połączenia elementów maszyn);
archeol. kultura późnoneolityczna rozwijająca się na Wyż. Sandomierskiej w 2. poł. III i pocz. II tysiąclecia p.n.e.;
dzielnica na wschód od centrum Częstochowy (woj. śląskie), w widłach Warty i Kucelinki;
nagroda film. czytelników tygodnika, a następnie mies. „Film”, przyznawana od 1962 filmom pol. i zagranicznym, aktorom, kompozytorom itd.;
główna nagroda Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w San Sebastián,
główna nagroda festiwalu filmowego w Cannes, przyznawana od 1946.
festiwal reklamy, przeznaczony dla agencji reklamowych oraz studiów filmowych, fotograficznych, graficznych; organizowany od 1998;
ekon. w systemie waluty złotej dopuszczalne odchylenia kursów walut obcych od parytetu złota.
Złotego Runa, Order, fr. l’Ordre Illustre de la Toison d’Or, niem. Der Rotterorden vom Goldenen Vliesz, hiszp. Orden de Caballeria del Toison de Oro,
najwyższe odznaczenie domu habsburskiego i Królestwa Hiszpanii;
część Pogórza Kaczawskiego na wschód od doliny Kaczawy;
nagroda korespondentów prasy zagr. w Hollywood, przyznawana od 1945 za najlepsze filmy, reżyserię, scenariusz, role.
gł. nagroda festiwalu film. w Wenecji, przyznawana z przerwami od 1935.
gł. nagroda festiwalu film. w Berlinie, przyznawana od 1951 (do 1990 w Berlinie Zachodnim).
złoty podział, podział harmoniczny,
mat., szt. plast. podział odcinka o długości a na odcinki o długości x i ax, które spełniają warunek ;
inform. miara efektywności algorytmu;
spostrzeżenia wzrokowe przypisujące oglądanym przedmiotom właściwości, których w rzeczywistości nie mają;
Zmahannie, właśc. Białoruskaja Deputackaja Frakcyja „Zmahannie za interesy sialan i robotnikau”, Białoruski Klub Poselski „Walka o interesy chłopów i robotników”,
białoruski komitet wyborczy i klub parlamentarny, utworzony 1927 w Wilnie jako Centralny Kom. Wyborczy;

Ilustracje, multimedia

Tabele, zestawienia

Słownik języka polskiego PWN

od
1. «przyimek wprowadzający określenie miejsca, od którego oddala się dana rzecz lub osoba, np. Goście wstali od stołu., lub z którego dochodzi dane zjawisko, np. Zimny wiatr wiał od morza.»
2. «przyimek wprowadzający nazwę strony lub miejsca, względem których określane jest położenie danego obiektu, np. Ręczniki leżą na drugiej półce od dołu.»
3. «przyimek wprowadzający nazwę obiektu, od którego dana rzecz jest oddzielana lub oddzielona, np. Odklejała znaczki od kopert.»
4. «przyimek wprowadzający nazwę osoby, od której pochodzi to, o czym jest mowa, np. Pieniądze pożyczyła od ojca.»
5. «przyimek wprowadzający określenie czasu, w którym zaczął mieć miejsce dany stan rzeczy, np. Była od świtu na nogach.»
6. «przyimek wprowadzający określenie dolnej granicy czegoś, np. Mieszkanie było zastawione książkami od podłogi po sufit.»
7. «przyimek wprowadzający określenie przyczyny danego zjawiska, np. Buty miał mokre od rosy.»
8. «przyimek poprzedzający nazwę osoby, rzeczy lub zjawiska, z którymi ktoś chce uniknąć kontaktu, np. Zasłaniała twarz od słońca.»
9. «przyimek łączący dwa rzeczowniki, z których pierwszy nazywa część danej całości, np. Wyprasuj kołnierzyk od bluzki., przedmiot zabezpieczający przed danym zjawiskiem, np. Weź proszek od bólu głowy., lub przedmiot używany w danych sytuacjach, np. Garnitur od ślubu.»
10. «przyimek łączący nazwę osoby z określeniem jej specjalności, np. Firma zatrudni specjalistę od komputerów.»
11. «przyimek łączący dwa człony konstrukcji porównawczej dotyczącej stopnia nasilenia danej cechy, np. Ta praca była trudniejsza od poprzedniej.»
12. «przyimek wprowadzający określenie podstawy obliczania jakiejś wielkości, np. W redakcji płacono mu od wiersza lub od arkusza.»
13. pot. «przyimek przyłączający wyrazy i wyrażenia służące wymyślaniu komuś, np. Nawyzywała go od łajdaków.»
od-
1. «przedrostek tworzący od czasowników czasowniki pochodne, oznaczający przeciwieństwo, np. odbarwić, wzmocnienie, np. odkarmić, oddalenie, oddzielenie, np. odbiec, wykonanie czegoś według wzoru, np. odrysować, powtórzenie w odpowiedzi danej czynności, np. odburknąć, odkłonić się, lub uczynienie czegoś na nowo, powrót do pierwotnego stanu, np. odbudować, odrosnąć»
2. «przedrostek tworzący czasowniki od podstaw imiennych, oznaczający zmniejszenie lub usunięcie czegoś, np. odczulić, nadanie czemuś na nowo jakiejś cechy, np. odmłodzić, lub zmniejszenie, oddzielenie czegoś, np. odtlenić»
3. «część składowa przymiotników, przysłówków i rzeczowników mających za podstawę słowotwórczą połączenie przyimka od z rzeczownikiem w dopełniaczu, np. odautorski, odludek»
oda
1. «uroczysty utwór poetycki opiewający wybitną postać, doniosłe wydarzenie itp.»
2. «kompozycja wokalno-instrumentalna zbliżona do kantaty»
od małego, od maleńkiego, od maleńkości, od małości «od wczesnego dzieciństwa»
od akapitu «z wcięciem akapitowym»
od dawien dawna «od bardzo długiego czasu»
od dawna «od dłuższego czasu»
od niechcenia «bez większego zaangażowania»
od niedawna «od krótkiego czasu»
od nowa «jeszcze raz od początku»
od początku «na nowo, po raz drugi»
od pradawna «od bardzo dawna»
od razu «bardzo szybko, natychmiast»
od ręki «natychmiast, na poczekaniu»
od zewnątrz I «w miejscu znajdującym się poza granicami określonej przestrzeni»
od zewnątrz II «od strony przeciwnej niż wnętrze czegoś»
podatek pogłówny, podatek od głowy «w dawnej Polsce: podatek pobierany od każdej zobowiązanej do tego osoby»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia