Odo

Encyklopedia PWN

Zítek Josef, ur. 4 IV 1832, Praga, zm. 2 VIII 1909, tamże,
architekt czeski;
Živanović Djordje, ur. 10 XII 1908, Belgrad, zm. 23 III 1995, tamże,
polonista serbski;
Živanović Milivoje, ur. 2 IV 1900, Požarevac, zm. 15 XI 1976, Belgrad,
aktor serbski;
Živanović Milivoje, ur. 2 III 1900, Požarevac, zm. 15 XI 1976, Belgrad,
aktor jugosł.
Zīverts Mārtiņš, ur. 5 I 1903, Mežmiuža, zm. 4 X 1990, Sztokholm,
dramatopisarz łotewski;
Živković Petar, ur. 1 I 1879, Negotin, zm. 3 II 1947, Paryż,
serb. generał i polityk;
Živný Ladislav Jan, ur. 3 I 1872, zm. 17 III 1949,
czeski bibliotekarz, teoretyk nauki o książce, bibliograf; organizator czeskiego bibliotekarstwa i czytelnictwa;
miejscowość w północno-zachodnim Iranie (ostan Kurdystan), ok. 60 km na wschód od m. Sakkiz.
Žižka z Trocnova Jan Wymowa, ur. ok. 1360, Trocnov k. Czeskich Budziejowic, zm. 11 X 1424, Přibyslav,
czeski przywódca husycki;
zespół cech umożliwiających drobnoustrojom chorobotwórczym wniknięcie do organizmu gospodarza, przeżycie w nim i namnożenie się;
konkurencja kajakarstwa (górskiego) polegająca na przepłynięciu w jak najkrótszym czasie trasy wyznaczonej bramkami na rwącej rzece;
centralna organizacja Polaków w Wielkiej Brytanii, zał. 1947 w Londynie;
zrzeszenie związków polskiej spółdzielczości rolniczej, założone VI 1924 w Warszawie;
Zjednoczona Partia Narodowa, ang. United National Party (UNP),
partia polit. Sri Lanki, zał. 1946;
największy w II RP koncern przemysłu maszynowego, z siedzibą w Krakowie;
Zloković Milan, ur. 6 IV 1898, Triest, zm. 29 V 1965, Belgrad,
serbski architekt i teoretyk architektury;
zła wiara, łac. mala fides,
prawo istniejąca u osoby wykonującej jakieś prawo lub dokonującej czynności prawnej świadomość niezgodności własnego postępowania z prawem lub zasadami współżycia społ.;

Ilustracje, multimedia

Tabele, zestawienia

Słownik języka polskiego PWN

od
1. «przyimek wprowadzający określenie miejsca, od którego oddala się dana rzecz lub osoba, np. Goście wstali od stołu., lub z którego dochodzi dane zjawisko, np. Zimny wiatr wiał od morza.»
2. «przyimek wprowadzający nazwę strony lub miejsca, względem których określane jest położenie danego obiektu, np. Ręczniki leżą na drugiej półce od dołu.»
3. «przyimek wprowadzający nazwę obiektu, od którego dana rzecz jest oddzielana lub oddzielona, np. Odklejała znaczki od kopert.»
4. «przyimek wprowadzający nazwę osoby, od której pochodzi to, o czym jest mowa, np. Pieniądze pożyczyła od ojca.»
5. «przyimek wprowadzający określenie czasu, w którym zaczął mieć miejsce dany stan rzeczy, np. Była od świtu na nogach.»
6. «przyimek wprowadzający określenie dolnej granicy czegoś, np. Mieszkanie było zastawione książkami od podłogi po sufit.»
7. «przyimek wprowadzający określenie przyczyny danego zjawiska, np. Buty miał mokre od rosy.»
8. «przyimek poprzedzający nazwę osoby, rzeczy lub zjawiska, z którymi ktoś chce uniknąć kontaktu, np. Zasłaniała twarz od słońca.»
9. «przyimek łączący dwa rzeczowniki, z których pierwszy nazywa część danej całości, np. Wyprasuj kołnierzyk od bluzki., przedmiot zabezpieczający przed danym zjawiskiem, np. Weź proszek od bólu głowy., lub przedmiot używany w danych sytuacjach, np. Garnitur od ślubu.»
10. «przyimek łączący nazwę osoby z określeniem jej specjalności, np. Firma zatrudni specjalistę od komputerów.»
11. «przyimek łączący dwa człony konstrukcji porównawczej dotyczącej stopnia nasilenia danej cechy, np. Ta praca była trudniejsza od poprzedniej.»
12. «przyimek wprowadzający określenie podstawy obliczania jakiejś wielkości, np. W redakcji płacono mu od wiersza lub od arkusza.»
13. pot. «przyimek przyłączający wyrazy i wyrażenia służące wymyślaniu komuś, np. Nawyzywała go od łajdaków.»
od-
1. «przedrostek tworzący od czasowników czasowniki pochodne, oznaczający przeciwieństwo, np. odbarwić, wzmocnienie, np. odkarmić, oddalenie, oddzielenie, np. odbiec, wykonanie czegoś według wzoru, np. odrysować, powtórzenie w odpowiedzi danej czynności, np. odburknąć, odkłonić się, lub uczynienie czegoś na nowo, powrót do pierwotnego stanu, np. odbudować, odrosnąć»
2. «przedrostek tworzący czasowniki od podstaw imiennych, oznaczający zmniejszenie lub usunięcie czegoś, np. odczulić, nadanie czemuś na nowo jakiejś cechy, np. odmłodzić, lub zmniejszenie, oddzielenie czegoś, np. odtlenić»
3. «część składowa przymiotników, przysłówków i rzeczowników mających za podstawę słowotwórczą połączenie przyimka od z rzeczownikiem w dopełniaczu, np. odautorski, odludek»
oda
1. «uroczysty utwór poetycki opiewający wybitną postać, doniosłe wydarzenie itp.»
2. «kompozycja wokalno-instrumentalna zbliżona do kantaty»
od małego, od maleńkiego, od maleńkości, od małości «od wczesnego dzieciństwa»
od akapitu «z wcięciem akapitowym»
od dawien dawna «od bardzo długiego czasu»
od dawna «od dłuższego czasu»
od niechcenia «bez większego zaangażowania»
od niedawna «od krótkiego czasu»
od nowa «jeszcze raz od początku»
od początku «na nowo, po raz drugi»
od pradawna «od bardzo dawna»
od razu «bardzo szybko, natychmiast»
od ręki «natychmiast, na poczekaniu»
od zewnątrz I «w miejscu znajdującym się poza granicami określonej przestrzeni»
od zewnątrz II «od strony przeciwnej niż wnętrze czegoś»
podatek pogłówny, podatek od głowy «w dawnej Polsce: podatek pobierany od każdej zobowiązanej do tego osoby»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia