Italii

Encyklopedia PWN

Gwiazda Italii, ang. The Italy Star,
pamiątkowe odznaczenie brytyjskie;
w starożytności nazwa Płw. Apenińskiego na południe od północnego łuku Apeninów, z wyłączeniem Galii Przedalpejskiej i Ligurii;
Forza Italia
[fọrca i.],
wł. partia polit., → Naprzód Włochy.
Prix Italia, Międzynarodowy Konkurs Utworów Radiowych i Telewizyjnych,
konkurs organizowany corocznie we Włoszech; nagrody w kategorii programów muz., dram. i dokumentalnych; Polska uczestniczy od 1957.
szlaki komunikacyjne umożliwiające kontakty między ośrodkami produkcji i zbytu;
August, Caius Octavius, Caius Iulius Caesar, Imperator Caesar Augustus, pot. Oktawian, założyciel dynastii julijsko-klaudyjskiej, ur. 63 r. p.n.e., Rzym, zm. 14 r. n.e., Nola,
pierwszy cesarz rzymski.
Cezar, Gajusz Juliusz Cezar, Caius Iulius Caesar, ur. 13 VII 100 p.n.e., zm. 15 III 44 r. p.n.e., Rzym,
wódz i polityk rzymski.
Hannibal
[fenickie, ‘darzony łaską Baala’],
ur. 247 p.n.e., zm. 183 p.n.e.,
kartagiński wódz i polityk.
zromanizowani potomkowie Skandynawów osiadłych od X w. w północnej Francji.
bizantyńskie, cesarstwo, cesarstwo bizantyjskie, Bizancjum, cesarstwo wschodniorzymskie,
państwo istniejące od IV w. do 1453.
naczynia ceramiczne toczone na kole lub wyciskane w formie, wytwarzane w Grecji kontynentalnej, wyspiarskiej, na wybrzeżu Azji Mniejszej, na Sycylii i w południowej Italii od końca II tysiąclecia p.n.e. do III w. p.n.e.;
Karol II Łysy, z dynastii Karolingów, ur. 13 VI 823, Frankfurt, zm. 6 X 877, k. Avrieux,
król Akwitanii od 838, Franków Zachodnich od 843 i Italii od 876 oraz cesarz rzym. od 875, syn Ludwika I Pobożnego, przyrodni brat Lotara I i Ludwika II Niemieckiego;
stosunek zależności, w którym jednostka stanowi własność innego człowieka lub instytucji (świątyni, państwa); źródła niewolników: jeńcy i brańcy, sprzedaż i samosprzedaż, niewola za długi, potomstwo niewolników.
Otton I Wielki, z dynastii saskiej, ur. 23 XI 912, zm. 7 V 973, Memleben,
król niemiecki, cesarz.
Antoniusz Marek, Marcus Antonius, ur. 82 r. p.n.e., zm. 1 VIII 30 r. p.n.e., Aleksandria,
rzymski wódz i polityk.
Bojowie, łac. Boii,
lud celtycki;
największa chrześcijańska wspólnota wyznaniowa, głosząca zasady wiary i życia religijnego określane jako katolicyzm, utożsamiająca się w swojej wierze i nazwie z Kościołem powszechnym (gr. katholikos ‘powszechny’) oraz uznająca w sferze doktryny i organizacji kościelnej autorytet papieża, biskupa Rzymu.

Materiały dodatkowe

miasto we Włoszech, założone jako schronienie na wyspach laguny weneckiej.
Boże Narodzenie, łac. Natale Domini,
chrześcijańskie święto obchodzone od starożytności dla wspomnienia i uczczenia narodzin (wcielenia) Jezusa Chrystusa.
Berrecci Bartolomeo, wnętrze kaplicy Zygmuntowskiej (Królewskiej, Jagiellońskiej), p.w. Wniebowzięcia NP Marii

Słownik języka polskiego PWN

Italia «Włochy»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia