Naprzód Włochy
 
Encyklopedia PWN
Naprzód Włochy, wł. Forza Italia,
wł. partia polit., zał. 1993;
twórca i przywódca S. Berlusconi; utw. pod hasłem integracji sił liberalno-demokr. i przeciwstawienia się ofensywie wyborczej neokomunistów; jako nazwę przyjęła popularne zawołanie wł. kibiców piłkarskich; centroprawicowa, konserwatywna, w sprawach gosp. liberalna; odwołuje się do haseł populistycznych; od 1994 czł. kolejnych koalicji centroprawicowych, tworzonych z Ligą Północną, Sojuszem Narodowym i mniejszymi partiami; po sukcesach koalicji w wyborach parlamentarnych 1994 i 2001 — współrządząca 1994–95 i 2001–06 (Berlusconi premierem, FI najsilniejszą partią koalicji rządowej); 2007–08 wraz z Sojuszem Nar. i kilkoma mniejszymi ugrupowaniami połączyła się w ugrupowanie wyborcze Lud Wolności (Popolo della Libertà), które po wygranych (w koalicji z Ligą Pn.) przedterminowych wyborach IV 2008 utworzyło kolejny rząd Berlusconiego; III 2009 N.W. połączyła się z Sojuszem Nar. w jednolitą partię Lud Wolności (przewodn. Berlusconi).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia