Odo

Encyklopedia PWN

Łach Stanisław, ur. 7 III 1906, Gorzków k. Bochni, zm. 8 VI 1983, tamże,
stryj Jana, biblista, ksiądz;
język indoeuropejski z grupy italskiej;
jeden z systemów samogłoskowo-spółgłoskowego pisma alfabetycznego;
dwutygodnik, następnie tygodnik katol., wyd. 1981–95 w Warszawie przez Ośr. Dokumentacji i Studiów Społ.; związany z Pol. Związkiem Katol.-Społ. (PZKS);
Łada-Studnicka Krystyna, ur. 16 XI 1907, Sosnowiec, zm. 14 VII 1999, Warszawa,
żona Juliusza Studnickiego, malarka;
Ładinski Antonin P., ur. 31 I 1896, Obszczeje Pole (gubernia pskowska), zm. 4 VI 1961, Moskwa,
pisarz rosyjski;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia