Odo

Encyklopedia PWN

Zimmermann
[cı̣mərman]
Bernd-Alois, ur. 20 III 1918, Bliesheim, zm. 10 VIII 1970, Königsdorf k. Kolonii,
kompozytor niemiecki;
Zimmermann
[cı̣mərman]
Johann Baptist Wymowa, ur. 3 I 1680, Gaispoint k. Wessobrunn, zm. przed 2 III 1758 (data pogrzebu), Monachium,
brat Dominikusa, niem. malarz i sztukator;
Zimmermann Marian, ur. 19 IX 1901, Przemyśl, zm. 19 I 1969, Poznań,
prawnik; specjalista w dziedzinie prawa administracyjnego;
Zimna Dziura, Grota Lodowa,
jaskinia osuwiskowa w Beskidzie Wyspowym, w północnym stoku góry Szczebel;
Zimnej Wody, Dolina, Studená dolina Wymowa,
dolina walna w Tatrach Wysokich, na Słowacji, między Łomnicką Granią, granią Sławkowskiego Szczytu i Staroleśnego Szczytu oraz gł. granią tatrzańską (od Małej Wysokiej do Baranich Rogów);
Zimorowic Józef Bartłomiej, pierwotnie J.B. Ozimek, ur. 20 VIII 1597, Lwów, zm. 14 X 1677, tamże,
brat Szymona, poeta;
umocnienia strefy na Płw. Apenińskim, zamykające dostęp z południowych Włoch do Rzymu, rozbudowa 1943–44 na rozkaz Hitlera (dł. ok. 200 km)
Zimrilim, data ur. nieznana, zm. 1759 p.n.e.,
król Mari nad Eufratem od 1781;
Zin Wiktor, ur. 14 IX 1925, Hrubieszów, zm. 17 V 2007, Rzeszów,
architekt;
Zincirli
[zịndżirli],
miejscowość w południowej Turcji (il Gaziantep), w pobliżu granicy z ilem Adana, na północ od m. İslahiye.
Zinik Zinowij, właśc. Z.J. Gluzberg, ur. 16 VI 1945, Moskwa,
prozaik rosyjski;
Zinin Nikołaj N., ur. 25 VIII 1812, Şuşa (Azerbejdżan), zm. 18 II 1880, Petersburg,
ros. chemik organik;
Zinkernagel Rolf Martin, ur. 6 I 1944, Riehen k. Bazylei,
lekarz immunolog, patolog;
zintegrowany system produkcyjny, ang. Computer Integrated Manufacturing (CIM),
forma systemu produkcyjnego, w którym wszystkie podstawowe funkcje i elementy biorące udział w procesie są zintegrowane za pomocą systemu komputerowego.
Zioło Rudolf, ur. 16 V 1952, Oleśnica,
reżyser;
nauka zajmująca się zastosowaniem środków leczn. pochodzenia roślinnego w profilaktyce i terapii chorób.
organizacje społ.-polit. w RFN, zrzeszające osoby posiadające status „wypędzonego”;
Ziółkiewicz Franciszek, ur. 1891, zm. 1942,
działacz socjalist., prawnik
Ziółkowski Janusz, ur. 6 IV 1924, Sosnowiec, zm. 5 IV 2000, Poznań,
socjolog, ekonomista;
dynastia berberska 973–1159, zał. przez Abu al-Futuha, którego Fatymidzi mianowali namiestnikiem Ifrikijji;

Ilustracje, multimedia

Tabele, zestawienia

Słownik języka polskiego PWN

od
1. «przyimek wprowadzający określenie miejsca, od którego oddala się dana rzecz lub osoba, np. Goście wstali od stołu., lub z którego dochodzi dane zjawisko, np. Zimny wiatr wiał od morza.»
2. «przyimek wprowadzający nazwę strony lub miejsca, względem których określane jest położenie danego obiektu, np. Ręczniki leżą na drugiej półce od dołu.»
3. «przyimek wprowadzający nazwę obiektu, od którego dana rzecz jest oddzielana lub oddzielona, np. Odklejała znaczki od kopert.»
4. «przyimek wprowadzający nazwę osoby, od której pochodzi to, o czym jest mowa, np. Pieniądze pożyczyła od ojca.»
5. «przyimek wprowadzający określenie czasu, w którym zaczął mieć miejsce dany stan rzeczy, np. Była od świtu na nogach.»
6. «przyimek wprowadzający określenie dolnej granicy czegoś, np. Mieszkanie było zastawione książkami od podłogi po sufit.»
7. «przyimek wprowadzający określenie przyczyny danego zjawiska, np. Buty miał mokre od rosy.»
8. «przyimek poprzedzający nazwę osoby, rzeczy lub zjawiska, z którymi ktoś chce uniknąć kontaktu, np. Zasłaniała twarz od słońca.»
9. «przyimek łączący dwa rzeczowniki, z których pierwszy nazywa część danej całości, np. Wyprasuj kołnierzyk od bluzki., przedmiot zabezpieczający przed danym zjawiskiem, np. Weź proszek od bólu głowy., lub przedmiot używany w danych sytuacjach, np. Garnitur od ślubu.»
10. «przyimek łączący nazwę osoby z określeniem jej specjalności, np. Firma zatrudni specjalistę od komputerów.»
11. «przyimek łączący dwa człony konstrukcji porównawczej dotyczącej stopnia nasilenia danej cechy, np. Ta praca była trudniejsza od poprzedniej.»
12. «przyimek wprowadzający określenie podstawy obliczania jakiejś wielkości, np. W redakcji płacono mu od wiersza lub od arkusza.»
13. pot. «przyimek przyłączający wyrazy i wyrażenia służące wymyślaniu komuś, np. Nawyzywała go od łajdaków.»
od-
1. «przedrostek tworzący od czasowników czasowniki pochodne, oznaczający przeciwieństwo, np. odbarwić, wzmocnienie, np. odkarmić, oddalenie, oddzielenie, np. odbiec, wykonanie czegoś według wzoru, np. odrysować, powtórzenie w odpowiedzi danej czynności, np. odburknąć, odkłonić się, lub uczynienie czegoś na nowo, powrót do pierwotnego stanu, np. odbudować, odrosnąć»
2. «przedrostek tworzący czasowniki od podstaw imiennych, oznaczający zmniejszenie lub usunięcie czegoś, np. odczulić, nadanie czemuś na nowo jakiejś cechy, np. odmłodzić, lub zmniejszenie, oddzielenie czegoś, np. odtlenić»
3. «część składowa przymiotników, przysłówków i rzeczowników mających za podstawę słowotwórczą połączenie przyimka od z rzeczownikiem w dopełniaczu, np. odautorski, odludek»
oda
1. «uroczysty utwór poetycki opiewający wybitną postać, doniosłe wydarzenie itp.»
2. «kompozycja wokalno-instrumentalna zbliżona do kantaty»
od małego, od maleńkiego, od maleńkości, od małości «od wczesnego dzieciństwa»
od akapitu «z wcięciem akapitowym»
od dawien dawna «od bardzo długiego czasu»
od dawna «od dłuższego czasu»
od niechcenia «bez większego zaangażowania»
od niedawna «od krótkiego czasu»
od nowa «jeszcze raz od początku»
od początku «na nowo, po raz drugi»
od pradawna «od bardzo dawna»
od razu «bardzo szybko, natychmiast»
od ręki «natychmiast, na poczekaniu»
od zewnątrz I «w miejscu znajdującym się poza granicami określonej przestrzeni»
od zewnątrz II «od strony przeciwnej niż wnętrze czegoś»
podatek pogłówny, podatek od głowy «w dawnej Polsce: podatek pobierany od każdej zobowiązanej do tego osoby»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia